Thursday, 17 July 2014

Zamani ! Zamani !! Zamani !!!

Da sunan Allah Mai Rahama Mai jin kai, godiya da yabo da kirari da jinjina su kara tabbata ga Shugaban Halittu, cikamakin Annabawa, shugaban Manzanni. Annabinmu, Masoyinmu, Abin koyinmu, Annabi Muhammadu Dan Abdullahi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gareshi da iyalan gidanSa da abokanSa da wanda suka bi hanyarSu har zuwa karshen al'amari.
Tabbas duk mai hankali da lura ya san muna cikin wani zamani mai cike da hayaniya da bankaura, zamanin da karya ta koma gaskiya, gaskiya ta koma karya, zamanin da mutunci ya koma kudi, kudi suka koma sune komai. Zamanin da iyaye suka koma 'ya'ya, Ya'ya suka koma iyaye, zamanin da baiwa ta koma Uwargiya, Uwargijiya ta koma baiwa, zamanin da baya ta koma gaba, gaba ta koma baya. Zamanin ci gaban mai ginin rijiya yana kara shiga kasa yana ganin yaci gaba, zamanin da ake girmama mara girma a kaskantar da mai girma. Zamanin da idan ka ce Allah sai a kalle ka a matsayin dan-kauye, Zamanin tafiya babu waiwaye, zamanin gudu babu jira, zamanin kowa ya tsira da kansa. Zamanin gaggawa, zamanin sauri ba wajen zuwa, zamanin bushewar zukata, zamanin kekashewar idaniya, zamanin yawan magana, zamanin karancin aiki, zamanin fada ba cikawa.
Ya Allah muna rokonKa da sunayenKa masu tsarki, don kadaitakar Zatinka Ya Allah, yadda ka sako mu ZAMANIN, Ya Allah Ka kare mu, Ka kare imaninmu.

Friday, 18 April 2014

Huda Academy

As salaamu 'alaykum

Huda TV has now launched Huda Academy. Huda Academy is an Islamic Studies website where you will find FREE courses as well as certificate courses all recorded in high quality format. Ma sha Allah, I don't think it is anything like it on the internet. You be the judge...

Here is the link for <a href="http://www.hudaonlineacademy.com">Arabic Studies</a> offered at Huda Academy...

Sunday, 23 February 2014

DUK WANDA YA GODEWA ALLAH, ALLAH ZAI KARA MASA !

Malamina kuma Da-uwana a Musulunci, Malam Aliyu Gamawa ya yi  rubutu a kan  wannan maudu'i mai matuqar muhimmanci, na karanta kuma naga dacewar in adana wannan rubutu a nan domin kai na da kuma sauran 'yan-uwa musulmi. Ga rubutun kamar haka;
Allah mai yawan kyauta ga bayin sa. Mu sani hakika samu da rashi duk na karkashin abinda Allah ya qaddara ga bawan sa. Kowa in ya dubi halin da yake ciki a rayuwa to tabbas zaiga yafi wani samun ni'ima da baiwa cikin rabon da Allah ya bashi na yadda yake gudanar da rayuwar sa. Hakanan shima wani ya fishi sannan yana daidai da wani.
Ma gane cewa fahimtar cewa kafi wani, kuma kaima wani ya fika sai mai natsuwa da hankali, don hakan yana da wuya ga kowa don jinya ta kwadayi da buri da dan adam ke da shi. Kuma ba abinda ke jawo gasa da juna cikin tara abin duniya da son mamaye komi sai rashin godewa Allah. Duk fa wanda ke godewa rabon da Allah ya bashi to ya dace wajen kama hanyar zama mumini mai yawan godiya.
Jama'a kowa yayi nazari sosai, ya kalli tsarin gudanar da rayuwa gaba daya, zaka samu rabon dukiya, ilimi, mulki, da samun duk abinda rai ke so daga Allah ne shi kadai. Kuma daidai gwargwado an bawa kowa rabon sa. Amma ita zuciya na cike da hankoron neman kari, ga jiki da son hutu, rai dangin goro.... Hutawar zuciya da hanyar samun sauki da rayuwa mai dadi itace kowa ya godewa Allah bisa rabon da aka bashi.
Halin mutum sai Allah.. Mu kalli dabi'ar rashin godewa Allah bisa rabon da aka bamu tabbas shike jawo mana tunani iri iri, da rashin hutawar zuciya, shine sanadin hassada, kuma yana jawo mana mugun nufi, wassu ya kaisu ga sabawa Allah ta hanyoyin sata, cin rashawa, kudin riba, algus, kisan kai, da sauran irin su. Haka nan rashin godewa Allah na bata tsakanin iyaye da 'ya 'yan su, yana wargaza zaman aure, munana zato ga makusanta, haddasa fitina cikin al'umma, da sauran irin su. Hakanan rashin godiya na kashe zuciya, da fadawa tarkon shaidan na yawan son kayan wani.
'Yan uwa na maza da mata, Allah mai rahma ne da kyauta mai yawa ga bayinsa a duniya da lahira. Kuma kowa baya wuce rabon sa. Sannan a sama ko kasa ba mai iya tareka daga samun abinda Allah ya hukunta zaka samu. Kuma duk mai yawan godewa Allah to tabbas Allah zai kara masa. Duk gabar rayuwa da ka samu kanka da zangon daka kai rabon ka ne daga Allah ana fatan ka gode sai a kara maka.
Tir da wanda ya samu yayi alfahari, da wanda ya bar Allah ya koma ga masihirta da bokaye, ko mai dauka zurfin tunaninsa, da tulin hikima da wayonsa ne jagorar samun wani abu a gareshi. Da mai buga kirji yana kirari da yawan ilimi ko dukiyar sa. Ko mai yawan gori da raina mutane. Muna rokon Allah ya shirye mu.
Madallah da rayuwar bayin Allah masu tsentseni, da masu natsuwa da saukin kai cikin dukkan mu'amala. Masu godewa ni'imar da Allah ya basu. Da masu murna da yabawa dan rabon da Allah ya basu

Tuesday, 28 January 2014

Begen Annabi


  1. Allahu Shi bani sani da basira, In yi yabo bakin karfina
  2. In yabi Sidi Muhammadu Bawa, Mai hana sauran bayi kuna
  3. Yi dadin tsira Allah da aminci, Gun Manzonka dare har rana
  4. Da alolinsa da kau kau sahabbansa, Masu sanin darajojin juna
  5. Da matayensa, da 'ya'yayeansa, Da mu mabiyansa darea har rana

Tuesday, 18 December 2012

Fasahar Sadarwa ta Zamani (C.I.T)

Da sunan Allah Mai yawan rahama,Mai jin kai. Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga Masoyinmu Abin koyinmu Annabinmu Muhammadu dan Abdullahi. Bayan haka,Godiya da Yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halicci dan adam ya kuma hore masa ilimi da hanyoyin isar da sako. Dukkan mai rayuwa a wannan zamani yana gani ko yana jin labarin irin ci gaban da ake samu a bangaren isar da sako daga wuri zuwa wuri cikin sauki. Tunda aka halicci duniya babu wani lokaci da mutanen duniya suka kasance kusa da junansu kamar wannan zamanin. A yanzu nisa baya zama hujjar rashin isar sako, a duk inda mutum yake a cikin duniya yana iya yin kururuwa a ji shi cikin da kankanen lokaci. Dukkan mai son yada wani labari yana iya yada shi ga sama da mutum dubu a cikin rabin rabin dakika (second). Wannan wata hikima ce da baiwa wadda Allah (S.W.T) ya hore mana mu mutanen wannan zamani. Sai dai abin tambaya, shine wai shin muna amfani da wannan falala ta hanyar daya dace ??? Duk wanda Allah Yasa ya karanta wannan to ya yiwa kansa hisabi.

Fasahar Sadarwa ta Zamani (C.I.T)

Da sunan Allah Mai yawan rahama,Mai jin kai. Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga Masoyinmu Abin koyinmu Annabinmu Muhammadu dan Abdullahi. Bayan haka,Godiya da Yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halicci dan adam ya kuma hore masa ilimi da hanyoyin isar da sako. Dukkan mai rayuwa a wannan zamani yana gani ko yana jin labarin irin ci gaban da ake samu a bangaren isar da sako daga wuri zuwa wuri cikin sauki. Tunda aka halicci duniya babu wani lokaci da mutanen duniya suka kasance kusa da junansu kamar wannan zamanin. A yanzu nisa baya zama hujjar rashin isar sako, a duk inda mutum yake a cikin duniya yana iya yin kururuwa a ji shi cikin da kankanen lokaci. Dukkan mai son yada wani labari yana iya yada shi ga sama da mutum dubu a cikin rabin rabin dakika (second). Wannan wata hikima ce da baiwa wadda Allah (S.W.T) ya hore mana mu mutanen wannan zamani. Sai dai abin tambaya, shine wai shin muna amfani da wannan falala ta hanyar daya dace ??? Duk wanda Allah Yasa ya karanta wannan to ya yiwa kansa hisabi.

Friday, 9 March 2012

ZINA !!!

Lafazin Zina a shari'ance yana nufin saduwa da mace ba tare da an yi aure ba ko an mallake ta. Haka nan akan yi amfani da lafazin zina akan abin da ba kai saduwa ba, kamar yadda ya zo a hadisi Abi Huraira (R.A) Manzon Allah (S.A.W) ya ce: "An rubuta wa xan Adam rabonsa na zina babu makawa sai ya same shi, zinar idanu ita ce gani, zinar kunnuwa ita ce ji, zinar harshe ita ce magana, zinar hannu ita ce damqa, zinar qafa ita ce taku, zuciya kuwa tana kwaxayi tana fata, farji kuma shi yake gaskata haka ko ya qaryata" Muslim.
          A cikin wannan hadisi zamu ga yadda Manzon Allah (S.A.W) ya nuna cewa kowane xan Adam an rubuta masa rabonsa na zina, kuma zai sami wannan rabo babu makawa, sai dai ba za a kama shi da laifi ba har sai idan ya gasgata abin da idonsa ko kunnensa ko hannunsa ko qafarsa suka jiyar da shi, ta hanyar yin amfani da farjinsa don biyan buqatar waxannan gavvai, wannan shi ne ma'anar faxin Manzon Allah a qarshen hadisin da ya ce, "farji shi yake gasgata haka ko ya qarya ta" (Duba Sharhi Sahih Muslim Na Imam Nawawi J 16 sh 216).
            Sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa ana amfanin da lafazin zina akan abin da bai kai ga saduwa ba, amma duk da haka ba a bashi hukuncin zina na jifa ko bulala. 
Hukuncin Zina A Musulunci
       
Zina haramun ce a addinin musulunci, Allah maxaukakin Sarki ya haramta ta in da yake cewa "Ka da ku kusanci zina, domin ita alfasha ce kuma tafarki ne mummuna" (Isra'i : 32). Malamai suna cewa faxin Allah ka da ku kusanci zina, ya kai matuqa wajen hana ta, don ya fi a ce "kada ku yi zina".
          Sheikh Abdur-Rahman Assa'idiy yana cewa : "Hani ga a kusanci zina ya fi kai matuqa akan hana yin ta, saboda cewa kada a kusance ta ya haxa hana dukkan yin abubuwan da suke gabatarta kuma suke kawo yin ta, domin kuwa duk wanda ya yi kiwo a gefen shinge to ko yana daf da faxawa cikinsa, musamman ma akan irin wannan lamari, wanda da yawa daga cikin zukata suna xauke da abin da yake sa wa a afka masa. Sannan Allah ya siffata zina da cewa alfasha ce, ma'ana zina wata aba ce da shari'a da hankali suke ganin muninta, saboda ta keta alfarmar Ubangiji ce, da shiga haqqin macen, da haqqin danginta, da mijinta, kuma vatawa miji ne shimfixarsa, da cakuxa dangantaka da makamancin haka". (Tafsirin Assa'idiy).
       A wani wurin a cikin Alqur'ani mai tsarki Allah maxaukakin sarki ya siffata bayinsa muminai da cewa su ne waxanda ba sa zina, in da ya ce,"Waxanda ba sa kiran ko bautawa wani a tare da Allah, ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da haqqi, kuma ba sa zina, duk wanda ya aikata haka sai gamu da azaba" (Alfurqan : 78).
          Ya tabbata a cikin hadisi an tambayi Annabi (S.A.W) akan wane zunubi ne ya fi girma, sai Manzon Allah (S.A.W) ya ce, "Shirka da Allah alhali shi ne ya halicce ka" sai aka ce sai wanne? Sai ya ce, "Sannan kashe xanka don kada ya ci tare da kai" sai aka ce "sannan sai wanne? Sai ya ce, "Ka yi zina da matar maqocinka" (Bukhari).
          Allah maxaukakin sarki ya sanya hukuncin wanda duk ya yi zina kuma ya tava aure da jefe shi, namiji ko mace, idan kuwa bai tava aure ba, sai a yi masa bulala xari sannan a baquntar shi a wani gari daban tsawon shekara guda.
          Duk wanda ya kalli haddin zina zai ga yadda Allah ya kevance shi da wasu abubuwa saboda munin zina xin, daga cikin waxannan abubuwa akwai :
·        Kausasawa wajen uqubar mazinaci, ta hanyar jefewa. Ko kuma bulala da baquntarwa shekara guda.
Hana jin tausayin mazinaci ko mazinaciya yayin da ake musu uquba. Allah ya ce"Mazinaciya da mazinaci ku yi kowane xaya daga cikinsu bulala xari, kada ku ji tausayinsu a cikin addinin Allah in dai kun yi imani da Allah da ranar qarshe".

  • Yi musu uquba a gaban mutane, ba a yarda a yi musu a voye ba, Allah ya ce 
Wasu vangare na muminai su halarci wajen yi musu uquba (haddi)" (Annur :2).
          Duk waxannan abubuwa suna nuna mana munin zina da rashin kyanta a musulunci. Imamul Bukhari ya kawo a cikin ingantaccen littafinsa daga Maimun Al-audiy ya ce, "A lokacin jahiliyya na tava ganin wani biri da ya yi zina da wata biranya, sai sauran birran suka taro suka jefe su".
          Mafi munin zina ita ce wadda mutum zai yi da mahaifiyarsa, sai da muharramarsa, sai wadda zai yi da matar maqocinsa. Allah ya kare mu.
Illolin Zina
        Babu ko shakka ga duk mai hankali cewa zina tana tattare da illoli masu yawa, waxanda suke shafar mazinacin ko mazinaciyar, ko su shafi al'umma gaba xaya, ga wasu daga cikin illolinta :
1       Zubar da mutunci da jawo wa kai Kaskanci : domin duk matar da ta yi zina to ta jawo wa kanta da danginta da mijinta kaskanci, ta kuma zubar musu da mutunci a idon duniya. Idan kuwa ta yi zina ta sami ciki sannan ta kashe dan, to ta hada laifi biyu, laifin zina da laifin kisan kai, in kuma ta bar shi to kuma ta shigar wa mijinta ko danginta wanda ba ya cikinsu. Idan kuwa mai zinar namiji ne to ya lalata mace, ya jawo mata lalacewa da tabewa, wanda hakan lalata duniya ce gaba daya.
2       Zina ta hada dukkan sharri gaba daya : saboda a cikin zina akwai, rashin tsoron Allah, da rashin kunya, da tsantseni, da rashin cika alqawari, da qarya, da butulci da sauransu.
3       Zina tana haifar da cututtuka, da mutuwar zuciya, da sanya ta bakikkirin, da samun kai cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali da nutsuwa a ko yaushe. Bincike ya tabbatar da cewa cutar kanjamau ta fi yaduwa ta hanyar zina da fiye da kowace hanya da ake iya daukar cutar daga ita, sannan ta hanyar cuta akan kamu da muggan cututtuka masu mungun hadari.
4       Zina tana haifar da talauci da musiba a bayan kasa, saboda da duk namijin da yake mazinaci to ba ya iya tattali, kullum kudinsa suna wajen matan banza, kuma Allah ya kan zare masa albarka, don haka duk abin da zai samu ba zai amfanu da shi ba yadda ya dace, a banza zai tafi. Hakanan duk matar da take mazinaciya duk abin da ta samu yana qare wa ne wajen yadda zata janyo hankalin maza zuwa gare ta, kuma Allah zai zare wa dukiyarta albarka.
5       Zina tana kawo qiyayya da gaba tsakanin masu yin ta da sauran mutane, Allah madaukakin sarki yana cire musu kwarjini da girma daga idon mutane, saboda haka ne zaka ga qaramin yaro yana fada da sa'an kakansa a wurin neman mata, saboda ba ya qaunarsa ballantana ya girmama shi.
6       Zina tana jawo rashin amincewa da mai yin ta, kowa yana mai kallon maha'inci, mayaudari.
7       Zina tana haifar da wari daga cikin mai yinta, ba wanda yake jin wannan wari sai mutanen qwarai
8       Zina tana jawo azaba mai tsanani ga mai yin ta – idan bai tuba – a duniya da lahira. A duniya jefewa ko bulala da bakuntarwa, a lahira kuwa makomarsa wuta. Allah ya kare mu.
9       Zina tana kawo rugujewar gida da xaixacewar iyali, sannan tana kawo lalacewar tarbiyya.
10  A cikin zina akwai tozartar da dangantaka, da sanya cin dukiyar mutane ba da haqqi ba, domin kuwa duk xan da aka samu ta hanyar zina abin da zai gada ba haqqinsa ba ne.